No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu tūrisma produktiem

Produktu ražotāji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji Aizkraukles rajona partnerības teritorijā